Är du rädd att bli misstrodd i sjukvården?

Är du rädd att bli misstrodd i sjukvården?

Detta var dagens fråga i aftonbladet och 10 527 personer har svarat. Så här fördelade sig svaren: Nej: 23,5% Ja: 76,5%. Att känna sig misstrodd när jag har varit i kontakt med sjukvården är ingen behaglig känsla – Frågan är hur alla dessa kan träna sig i bemötande och vikten av deras ord och röst på verkar [...]

Från bilservice till kundservice

Från bilservice till kundservice

Bildels – och servicebranschen vässar servicen. Tidigare behövde många ta ledigt för att bli kund och missnöjet var utbrett. Nu lockar kedjorna nya kunder och storsatsar på reklam. Market tittar närmare på en bransch som är på väg att lyfta sig själv från irritationsmoment till nytänkande. Källa: Market www.market.se

Bra bemötande botar bäst

Cirka hälften av de klagomål på vården som kommit in till Socialstyrelsen handlar om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och den sjuke. Nu visar en ny studie att läkarens bemötande har stor betydelse för hur snart sjukskrivne känner att den kan börja jobba igen. Läs hela artikeln på www.dn.se

Är det så svårt att hälsa?

Butikspersonalen har glömt sina kunder, känner Pernilla Anth Jacobsson. Hon predikar om en allmän hej-plikt. “Hej” sa jag glatt. Inget svar. Inte ens en blick. Hörde hon mig inte? Sluddrade jag? Jag börjar känna mig dum. Mina varor rasslade fram på bandet i mataffären under något som kändes som en evighet. Ett Litet hej som [...]

Cheferna kan lära sig mycket av hur gruppterapi fungerar

-Vi talar sällan om hur vi jobbar ihop, men det borde vi göra, säger professor Christer Sandahl. Våra känslor på jobbet hänger ihop med våra relationer och hur vi kommunicerar. Känslorna betyder mycket för arbetsresultatet, stress och trivsel. Och chefer behöver kunna hantera både de anställas och sina egna jobbkänslor. Läs mer på: http://www.suntliv.nu/Amnen/Ledarskap-och-organisation/Artiklar-om-ledarskap-och-organisation/Christer-Sandahl-om-chefer-och-kanslor/