Är du rädd att bli misstrodd i sjukvården?

Detta var dagens fråga i aftonbladet och 10 527 personer har svarat. Så här fördelade sig svaren:

Nej: 23,5%
Ja: 76,5%.

Att känna sig misstrodd när jag har varit i kontakt med sjukvården är ingen behaglig känsla – Frågan är hur alla dessa kan träna sig i bemötande och vikten av deras ord och röst på verkar mig som patient.