Cheferna kan lära sig mycket av hur gruppterapi fungerar

-Vi talar sällan om hur vi jobbar ihop, men det borde vi göra, säger professor Christer Sandahl. Våra känslor på jobbet hänger ihop med våra relationer och hur vi kommunicerar. Känslorna betyder mycket för arbetsresultatet, stress och trivsel. Och chefer behöver kunna hantera både de anställas och sina egna jobbkänslor.

Läs mer på: http://www.suntliv.nu/Amnen/Ledarskap-och-organisation/Artiklar-om-ledarskap-och-organisation/Christer-Sandahl-om-chefer-och-kanslor/