Enhetligt kundbemötande på Roslagsvatten

Sjutton utbildningen har gett mina medarbetare ett bra stöd i samtalen med våra kunder samt i relationer med varandra och med andra medarbetare på företaget. Med lätta medel får vi numer våra kunder att uppleva oss som trevliga, personliga, kunniga, närvarande och att vi ger det där lilla extra – allt det vi vill vara. Vi har fått insikter om att vi själva påverkar samtalen och relationerna med våra kunder.

Vi har lärt oss hur vi vänder otrevliga och irriterade situationer till bra samtal och trevliga avslut.

Titti var även ett bra stöd för mig som chef.  Att få bolla tankar och idéer med någon utomstående var värdefullt.

Kommentarer från medarbetarna var; Titti är kunnig, erfaren och är lätt att lyssna på och lära sig av, detta skulle fler på företaget behöva lära sig, Titti är en behaglig person som jag lätt fick kontakt med. Det kändes bra att hon upplyste mig om mina utvecklingsområden.

Utöver allt vi lärde oss hade vi fantastiskt trevligt!

Jeanette Beiming, Marknadschef Roslagsvatten