Friskis & Svettis

“Att jobba med Titti ger aha-upplevelsen en ny dimension. Hos mig startas tankarna kring min egna personliga och min arbetsgivares komunikation redan under förarbetet. När vi träffas för att hitta en bra vinkel på inspirationsföreläsningen och/eller workshopen utifrån var vi står idag och vad vi vill i framtiden, öppnar hon ögonen på mig så jag ser och hör saker som jag tidigare varit hemmablind för. Eftersom Titti är ödmjuk till sättet, lyssnar in sin publik och sätter tummen på spiken är hon än fantastisk tankeväckare och källa till inspiration.”

Lotten Kihlström, utvecklingsansvarig värdar, ansvarig medlemsservice