Gemensamt språk inom Scania

Samarbetet med Titti har varit av oerhört stor betydelse för oss att tydliggöra vikten av det goda kundmötet och hur man konkret kan arbeta med att förbättra det. Kanske ännu viktigare, genom samarbetet med Titti har vi fått ett gemensamt språk och en nedbrytning av ämnet som gör att vi kan samlas kring ämnet och en trygghet att det goda kundbemötandet verkligen är viktigt för oss att arbeta med.

Anicia Genova
Retail Development Manager, Scania