Hur mycket kostar ett äkta leende?

Antingen ler du ditt falska leende i full medvetande om att du ljuger. Eller så försöker du få ditt inre att komma i samklang med ditt yttre; du försöker förtränga din ledsnad.

Flygvärdinnor förväntas alltid se glada ut – flygbolagen betalar för deras goda humör. I sin nya bok “Lyckliga i alla sina dagar” skriver Nina Björk om hur ett vinstjagande samhälle förvandlat människors känslor till varor. Den typiska arbetaren i Sverige är inte längre industriarbetaren vid löpande bandet som mekaniskt använder sin kropp för att utföra vissa fyskiska rörelser.

Det är istället en person som arbetar inom tjänstesektorn och med att sälja service. I sådana arbeten handlar det inte om att låna ut sin kropps rörelser längre; inte om att dra i en spak och då röra sin arm på ett visst sätt. Det handlar om att låna ut sitt leende, sin intresserande blick, sin omsorg. I sådana arbeten handlar det inte längre om att producera saker. Det handlar om att producera en hjälpsam och vänlig attityd gentemot den kund osmköper den aktuella servicen. Det handlar inte längre om fyskiskt arbete utan om emotionellt .

När sådant servicearbete utförs kommersiellt, där det ena företaget konkurrerar med det andra om att locka kunder, blir inte bara graden utan även kvaliteten på serviceinriktad personal avgörande. Men vad är god service? Hur konkurrerar man med service?

Källa: DN 9 september. http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/hur-mycket-kostar-ett-akta-leende