Ledarskap

När kraven på förändring upphör, upphör förändringen.

Vilken är ledarskapets roll i den enhetliga bilden, i resultatet? Hur kan Du som chef och ledare stötta och utmana medarbetarna i syfte att behålla och utveckla kundrelationer? Vilka är dina egna relationer till medarbetare, till ledninngsgrupp, till ditt eget ledarskap?

SJUTTON erbjuder tjänster som syftar till att göra dig uppmärksam på hur du kan stärka ditt ledarskap som gynnar det goda kundmötet och affärsnyttan.

  • Skuggning. (Andra ögon) Ledare/chef följs och observeras i sin dagliga verksamhet under en i förväg bestämd tid eller vid ett bestämt tillfälle, ex under ett mötesförfarande. Observationen bidrar till att skapa medvetenhet kring hur beteenden, ageranden kan ha betydelse för den professionella utvecklingen och vidare för affärsnyttan.
  • Coaching. I enskilda coachande samtal tillsammans med chef /ledare hanterar vi det personliga ledarskapet i vardagen, möjligheter och utmaningar.
  • Enskild handledning. Enskilda samtal med rådgivande inslag. Syftar till att göra rollen som ledare tydlig.
  • Individuell handledning i grupp. I grupper på 5-6 chefer /ledare handleds en person individuellt av handledare, övriga i gruppen har möjlighet till personliga reflektioner och nya infallsvinklar på det egna ledarskapet. Skapar nätverk och kan användas för att stärka delaktighet i företaget.