Ljuger du? I så fall kommer ditt ansikte att avslöja dig!

Paul Ekman är expert på ansiktsuttryck och har utveckla en metod för att avslöja om någon ljuger. Metoden används på USA:s flygplatser i jakten på terrorister. DN träffar Paul Ekman när han besöker universitetet i Lund för att utnämnas till hedersdoktor. Han är 77 år och pensionerad professor i psykologi i San Francisco.  Att upptäcka misstänka personer på flygplatser har blivit det mest använda reslutatet av min forskning. Metoden går i korthet ut på att identifiera personer som avviker från omgivningen med sitt beteende.

Enligt Paul Ekmans definition har människan 18 olika emotioner, sju av dessa har tydliga ansiktsuttryck.

  • Sorg
  • Glädje
  • Ilska
  • Avsmak
  • Förvåning
  • Förakt

Källa: DN Onsdag den 1 juni 2011