Nöjda kunder

Friskis & Svettis

“Att jobba med Titti ger aha-upplevelsen en ny dimension. Hos mig startas tankarna kring min egna personliga och min arbetsgivares komunikation redan under förarbetet. När vi träffas för att hitta en bra vinkel på inspirationsföreläsningen och/eller workshopen utifrån var vi står idag och vad vi vill i framtiden, öppnar hon ögonen på mig så jag ser och hör saker som jag tidigare varit hemmablind för. Eftersom Titti är ödmjuk till sättet, lyssnar in sin publik och sätter tummen på spiken är hon än fantastisk tankeväckare och källa till inspiration.”

Lotten Kihlström, utvecklingsansvarig värdar, ansvarig medlemsservice

Nya insikter hos Hertz

Nya insikter hos Hertz

Sjutton har gett våra medarbetare en ökad trygghet i mötet med kunden och skapat en förståelse för hur vi själva kan påverka situationen oavsett hur den startar. Vi genomförde utbildningen i flera steg där alla medarbetare på utvalda stationer deltog i steg ett oavsett om de har direkt kundkontakt eller inte, vilket med facit på hand var helt rätt. Sjutton har också hjälpt till att förbättra vårt interna språk och bemötande.

Titti skapar genom sitt sätt att vara och prata en vilja att reflektera och det känns tryggt att diskutera även lite känsliga och svårare ämnen. Hon låter ingen gömma sig i mängden och hon är bra på att med fingertoppskänsla sätta press på folk för att skapa en ökad självinsikt. Under våra träffar har det varit både skratt och en del både ”jobbiga” och ”roliga” tårar.

Utdrag från utvärderingar:
• ”Detta är den bästa utbildning som jag har gått under alla mina år på Hertz”
• ”Titti är underbar person som bjuder oerhört mycket på sig själv.”
• ”Extremt nöjd”.
• ”Mycket mycket mycket nöjd!”
• ”Utbildningen kändes mycket givande.”
• ”Helt underbar kursledare.”

Patrik Idrén, Utbildningsansvarig Hertz

Gemensamt språk inom Scania

Samarbetet med Titti har varit av oerhört stor betydelse för oss att tydliggöra vikten av det goda kundmötet och hur man konkret kan arbeta med att förbättra det. Kanske ännu viktigare, genom samarbetet med Titti har vi fått ett gemensamt språk och en nedbrytning av ämnet som gör att vi kan samlas kring ämnet och en trygghet att det goda kundbemötandet verkligen är viktigt för oss att arbeta med.

Anicia Genova
Retail Development Manager, Scania

<a name="enhetligt">Enhetligt kundbemötande på Roslagsvatten</a>

Enhetligt kundbemötande på Roslagsvatten

Sjutton utbildningen har gett mina medarbetare ett bra stöd i samtalen med våra kunder samt i relationer med varandra och med andra medarbetare på företaget. Med lätta medel får vi numer våra kunder att uppleva oss som trevliga, personliga, kunniga, närvarande och att vi ger det där lilla extra – allt det vi vill vara. Vi har fått insikter om att vi själva påverkar samtalen och relationerna med våra kunder.

Vi har lärt oss hur vi vänder otrevliga och irriterade situationer till bra samtal och trevliga avslut.

Titti var även ett bra stöd för mig som chef.  Att få bolla tankar och idéer med någon utomstående var värdefullt.

Kommentarer från medarbetarna var; Titti är kunnig, erfaren och är lätt att lyssna på och lära sig av, detta skulle fler på företaget behöva lära sig, Titti är en behaglig person som jag lätt fick kontakt med. Det kändes bra att hon upplyste mig om mina utvecklingsområden.

Utöver allt vi lärde oss hade vi fantastiskt trevligt!

Jeanette Beiming, Marknadschef Roslagsvatten