Ökning av klagomål på vården

Patienternas klagomål på sjukvården är mer än dubbelt så många som i fjol. Socialstyrelsen vill nu styra över klagomålen direkt till de vårdansvariga för att tillsynen inte ska försämras.

Fram till och den 17 oktober 2011 hade över 7660 patientklamomål kommit in till Socialstyrelsen. Under samma period 2010 kom det drygt 3500 anmälningar från patienter.

Ökningen beror på den nya patientsäkerhetslagen och klagomålen hamnar  sedan årskiftet hos Socialstyrelsen. Uppskattnignsvis handlar hälften av klagomålen som kommit in i år om bemötande. Det kan vara att patienten inte känner sig tagen på allvar, att läkaren inte tagit sig tid att lyssna på patienten eller att informationen har brustit.

DN 23 oktober 2011