Servicekoncept

SJUTTON©

Hur långt är 17 cm? Precis på samma sätt kan man fråga sig vad är bra service? Ofta utgår vi från våra egna erfarenheter och kunskaper, vilket gör att vi möter kunder utifrån hur vi själva vill bli bemötta och tror är rätt sätt.

SJUTTON© konceptet är ett verktyg som hjälper dig att synliggöra och medvetengöra betydelsen av ”mjuka värden”. Konceptet ger dig svar på vilket agerande du behöver använda dig av i mötet med en kund för att uppnå det goda mötet.

För att veta att hur långt 17 cm är, behövs ett mätverktyg för att säkert kunna veta att 17 cm verkligen är 17 cm. Samma sak gäller kundmötet, hur kan jag säkerställa att jag har gett god service? Vilken ”plattform” har jag att förhålla mig till?

Titti Lisjö Dalen ringar in servicemissarna i bilföretag och slipar kundmottagandet.

Läs artikeln i Motorbranschen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Om din organisation t.ex. vill förmedla känslorna, trygghet, kunskap, glädje och lyssnande i kontakt med kunden så behöver din personal veta vilket beteende de behöver använda sig av för att förmedla ovanstående känslor.

SJUTTON© skapar tillsammans med medarbetarna en gemensam plattform (linjal) i syfte att skapa förståelse hos varje medarbetare om vikten av rätt bemötande, oavsett vilken kontaktpunkt kunden möter. Alla i en organisation är delaktiga i att skapa en enhetlig bild hos kunden i syfte att behålla och utveckla kundrelationer.

Ett professionellt kundbemötande i hela organisationen ger bättre reslutat. Hur vill du arbeta med bemötande i din organisation? Hur påverkar det relationen till kunden och medarbetarna?

Skriv in ditt mejl eller telefonnummer så hör jag av mig till dig för att berätta mer.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande